Amazon Affiliate Pazarlar için 7 Sıcak Konular

Bir çocuğun fena okul aile ilişkilerinde yardım için bir feryat olabilir. Ailenin yardım talebi göz ardı edilirse, okul refrakter bir eğitim problemi ve birisi sonunda mesajı alana kadar başarısız olmaya devam edebilir kızgın bir çocuk ile bırakılabilir. bir oldukça durumda, çocuklar okulda başarısız olduğunda, aile terapisi çeşit güvence edilir.

Aile terapisinin amacı, aile içinde ya da ortamındaki yapı ve süreçleri değişim yapmak ve böylece mevcut suşları rahatlatmaktır. Yaşayan sistemler teorisine dayalı aile tanısı, patolojinin bir aile de, bir yada daha oldukça bireysel üyede mi yoksa ekonomik açıdan dezavantajlı bir mahalle de mi yoksa sınırı olan kaynaklara haiz bir okul benzer halde bir suprasystein’da mı bulunduğunu belirlemeyi mümkün kılar.

Ailelere meydana getirilen müdahaleler insa ların çeşitliliği oldukça önemlidir. sıhhat, ruh sağlığı, toplumsal hizmet, pastoral bakım ve eğitim sistemleri tüm aile sorunları ile antak kalma. Evlilik danışmanlığı alanında bilhassa ailenin bir yönü üstünde duruldu ve aile hizmetleri ajansları ailenin tüm yönleriyle ele. Bocalayan aileler için evlilik ilişkisi en mühim locus: evlilik danışmanlığı yada evlilik çift terapisi yararlı olabilir. Daha ciddi sorunları olan aileler için, Alkolikler Anonim, Ortaksız ebeveynler ve Anonim ebeveynler benzer halde kendi kendine yardım grupları bir oldukça topluluklarda mevcuttur. Çocuk psikiyatristleri çocuk, ergen ve aile sorunları nın çeşitliliği ile ilgilenirler.

Klinik kaynak ve aile arasındaki uyum oldukça önemlidir. Etnik ve ekonomik faktörler ruhsal sorunları geçersiz kılabilir. Her klinik kaynak, hem tanı hem de tedavide çalışabileceği faktörlerin çeşitliliğine bir sınır koyar. Bu sınırlar, belirli bir klinik ortama, profesyonellerin eğitim geçmişlerine, sosyoekonomik sur¬roundinglere ve toplumsal baskıların doğasına özgü bir tarihten gelişir.

Terapi için Motive Aileler

Profesyoneller, desteğe yaklaşırken aile bireylerinin yanlış anlama, tereddüt ve korkuya karşı duyarlı olmalıdır.

Her aile üyesinin ruhsal problemler ve ruh sağlığı deposu kullanmaya açıklık mevzusunda gelişmişlik düzeyi değişmiş olur. Aile ile çalışmanın sebeplerinin entelektüel bir halde anlaşılması için ailenin mem-berlerinin en azından eğitimi ne kadar gereklidir. Bu adım bir oldukça süre ortaya çıkan yanlış anlamalar ile atlanır.

Sorunlu aileler en içgörü ve hatta aile terapisi meşgul gücü eksikliği muhtemeldir. Onların müdafa manevraları o denli aşırı ki terapi aile çekici terapist yada okullar ve mahkemeler benzer halde ajansların dış baskı, tarafınca eşit becerikli manevra bağlı olabilir. Bir seçenek verilirse, bu ailelerin bir oldukça ya okulu bırakır ya da tanımlanan hastanın tedavisini desteklemek için onların katılımını sınırlamak. Onların inkar ve projeksiyon işlemek için bilhassa zor olsa gerek.

Ailenin terapi beklentilerini ortaya çıkarmak, değişim motivasyonlarını değerlendirmeyolunda mühim bir adımdır. mesela, egemen aileler hem aile hem de bireysel psikopatoloji içerdiğinden, bir oldukça süre endişelerini tanımlanmış tek bir hastaya verirler. öteki aile üyeleri kendilerini o kişinin problemininin bir parçası olarak görmeye hazır olmayabilirler ve kesinlikle terapinin odak noktası olarak değil. Bir girişim aile dahil etmek için yapıldığında, anne-babalar geri çekilebilir ve “yardım edecek birini aramak” olabilir. aile üyesi bir hasta olarak tanımlanır. Bir strateji olarak, terapist süre geçişi ile tüm aile içeren bir vasıta olarak emare taşıyıcıdeğiştirmek için çabalarında aileye katılmak için görünmesi gerekebilir.

Çatışmalı aileler bir oldukça süre, öteki sistemlere danışma ek olarak yoğun aile terapisi gerektirir. okullar, toplumsal hizmetler ve kolluk kuvvetleri benzer halde. Kaotik aileler aile terapisine girişmek en zor olandır, bu sebeple gerçeklik görüşleri toplumsal ortamlarıyla uyumlu değildir. Hastaneye yatış, ilaç ve öteki kurumlara danışma lüzumlu olabilir. aile terapisi için bir temel sağlamak için.

Aileleri tedavi için motive etmede kırılgan bir mevzu, bir klinisyenin aileye değişim için ailenin sorumluluğundan iyi mi yardım edeceğidir. Bu bir sorun bilhassa öteki ajanslar aile ile ilgili olmasıdır. mesela, hem okul çalışanı hem de veliler bir çocuk hakkında yanıtlar almak için bir klinisyene başvurabilirler. Bu durumlarda klinisyen evladı ve aileyi dikkatli bir halde mesuliyet pozisyonunda tutmalı ve sistem içi görüşmeler için onlarla çalışmalıdır. Bu probleminin başarısız yönetimi permi tarafınca klinisyen bir günah keçisi yapabilirsinizterapist çocuğun değiştirilmesinden görevli bulunduğunu beklemek için hem veliler hem de okul çalışanı tting.

Eğitimcinin bakış açısından, bir çocuğun okul problemlerinde ailenin karmaşık rolünün bilincinde olması, eğitimcilerin ve ebeveynlerin kendilerini çatışma içinde bulmalarıdır. Bazı veliler bu dövüşten doyum olurlar, bu sebeple geçmişteki mutsuz okul deneyimlerinden rahatsız olmuşlar ve bu misilleme fırsatını buluyorlar. Çocuk bu manipülatif mücadelede bilhassa mühim bir role haizdir. Okul ve klinik ekip koordine edilmezse, yardım sürecini kimin denetim edeceği mevzusundaki harpte, bir aile zayıf bir halka bulabilir ve her ikisini de yenebilir. Bu durumlarda okul çalışanı için etkili bir pozisyon, hepimiz birlikte çalışana kadar kimsenin çocuğa yardım edilemediğini kabul etmektir.

Aile Terapisi Teknikleri

Aile terapistleri tarafınca kullanılan kuram ve teknikler farklılık göstermektedir. Yaygın olarak. sadece genel sistem teorisi, bu biçim şeyleri bütünleştirmek için bir gerekçe sağlar.

Aile terapisinin amacı ailenin temel işlevlerini geliştirmektir. Bir aile birimi oluşturmak, yetişkinlerin kökenailelerinden uygun şekilde uzak kalmalarına destek verir. Bir ailenin işlevleri, aile fertleri arasındaki yakınlıkla, başkalarına karşı duyarlılığın artması ve kişinin kişisel kırılganlığının açığa çıkması riski ile teşvik edilebilen bağ bağları ve empatik yazışma şeklinde ki yakınlıkla ilgilidir. Sosyalleşme sürecinin kalbi olan aile, tanımlama sürecinde ve başa çıkma becerilerini öğrenerek kültürel anane ve değerleri kazandırıcı bir araçtır. Aile bununla birlikte geçici mantıksız duyguları güvenli bir halde ifade etmek ve bu biçim şeyleri başkalarından kabul etmek için de bir forumdur. Ailede yaşamın mantıksızlığı, şeylerin olması gerektiği ve olma şekli arasındaki farkları kabul ederek, beklentiler ve gerçeklik arasındaki, toplumsal olarak kabul edilemez duygu ve istekleri sözlü olarak ifade etmek ve onlara gore hareket etmek içinde kabul edilebilir.

sağlıklı aile işleyişinin önündeki engeller, aile fertleri tarafınca aile işlevleriyle uyumsuz olan gizli saklı komut lara dayanan basmakalıp rollerdir. Bu rollere örnek olarak kurban, şehit, kahraman, ceberrüt, günah keçisi, aziz, asi, aptal ve deha verilebilir. Bu roller, olgunlaşmamış, yıkıcı ilişkileri sürdüren ve bireyselleşme ve gelişim aile üyelerini hayal kırıklığına uğratan ritüelize edilmiş komut filmlerinden oynanır. Aile terapisi, meşru aile rolleri içinde aile fertleri esneklik teşvik etmek için çatışma, yorumlama, oyunculuk ve gülmece kanalıyla bu ters senaryo ve roller farkındalık yaratır.

Teknikler yada aile terapisi davranışsal, yapısal ve sezgisel şekilleri ihtiva eder. Klinik edinim birikimi, entegre bir tedavi tarzında bir ekip teknik kullanmanın yararlılığını gösteriyor. Aile terapisti etkileşimi kolaylaştıran bir katalizör olarak hareket ederek daha gerçekçi emek harcanması için ailelere destek olabilir; davranışı açıklayan bir eleştirmen; yeni yollar gösteren bir öğretmen; lisans ve umut veren bir destekçisi; davranış açıklamaları sunan bir tercüman; etkileşimi teşvik eden bir provokatör ve problemçözmeyi gösteren bir model.

Son aşama yapılandırılmış doğası sebebiyle, aile terapisi Milan yöntemi eğitim amaçlı kullanılmıştır. Aile bireylerinin birbirleriyle daha uyumlu seviyelere ulaşmalarını teşvik ederken, aile bireylerinin aile etkileşimleri hakkında daha gerçekçi görüşlerle yüzleşmelerine destek olan bir tedavi ekibi ihtiva eder.

Aile Terapisi Süreci

Bir kez bir aile terapötik süreci meşgul olur, gelişme çeşitli ve coşku verici bir ders ortaya çıkabilir, ya da sürecin kendisi tedavi hedeflerine ulaşmak için üstünden çalışılması gereksinim duyulan direnç tarafınca engellenebilir.

Aile üyeleri bir oldukça süre aile içinde neler bulunduğunu doğrusal niçin-netice görüşleri var. mesela, “Jimmy’nin huzursuzluğu hepimizi üzüyor.” Aile terapisinin amacı, bu rahat ve kısmen doğru görüşten etkileşimsistemi düzeyine doğru bir anlayış düzeyini değiştirmektir. Bunu başarmak için mühim bir teknik aile üyeleri aile içinde birbirlerinin ilişkileri hakkında yorum teşvik kanalıyla. Bu hem iletişimi açar hem de dikkati aile içindeki etkileşimlere odaklar.

Reframing ifadeler çeşitli kanalıyla ek data aile üyeleri semptomların belirleyicileri daha doğru etkileşimel ve psikodinamik anlayışları teşvik etmek için bir aileye verilebilir. mesela, bir çocuğun okulda başarısız ve yetişkinleri sabote ederek elde etmiş olduğu başarı, çocuğun davranışının bir tek nega olarak karşılanmasıyla çelişebilir.Tive. Bir aile bir çocuğun problemi ile boğuşuyor benzer halde. onların hayal kırıklıkları ve hastalıkları belirgin hale gelir ve sorun çocuğun davranışı yerine aile üyelerinin kişisel acıaçısından probleminin tekrardan tanımlanmasına izin verir. Yeni yazışma hatları açıldı, böylece bir çocuğun eğitim zorlukları ailenin görevi bir farkındalık çocuğa destek olmak için mühim bir boyut ekleyebilirsiniz. Aile sonrasında gerçekçi evlatları için eğitim programı destek leyebilir ve okul çalışanı ile bir veli-ustalaşmış ittifak varsayalım.

sadece bazı ebeveynler, evlatlarının okul sorunlarının doğuşu ve sürdürülmesinde rol oynarlar. Esnekliksizlik sebebiyle özürlü olan bu tür bir aile istikrarlı dır ve eğitim sorununu inkar etmeye meyillidir ve probleminin sertliği azaldığında üzülür.

Sorunlu ailelerde, çift bağlama aile üyeleri için yıkıcı sonuçlara yol açabilir sık karşılaşılan etkileşimsel bir modeldir. Özünde, çift bağlama, bir kişinin diğeri üstünde gücü olan ve kaçamayan gizli saklı bir ilişkidir. İki mühim bileşeni vardır. Bunlardan ilki, dyad’ın daha azca güçlü üyesine, mesela, “spontane olmak” ya da sözlü mesajların sözel olmayan çelişkisi kanalıyla, bir ebeveynin “‘beni dert etme” ifadesi nin endişeli bir ses tomanında tutarsız mesajlar verildiği paradoksal emirlerden oluşur. İkinci bileşen, paradoksal emirlerin tekrarlayan davranış kalıplarına yol açabilmek için süre içinde oluşur. Katılımcılar, uyumsuz davranışlarla kınadıkları davranışları birbirlerinden kışkırtırlar. mesela, bir anne sessiz kızını eleştirdi ve duygularını ifade etmek için burada teşvik etti. Bunu yaptığında, anne gözyaşlarına boğuldu, “Senin için yaptığım onca şeyden sonrasında iyi mi bu şekilde hissediyorsun? sonrasında kızı sessizleşti, annesinin eleştirilerini gene ortaya çıkardı, bu sebeple konuşmuyordu.

Terapi esnasında bu dirençli aileler iyi delinmiş takımlar benzer halde davranırlar. Aile fertleri bir araya ulaştığında, eziyet edilince, kafası karışabilir, söyleyecek bir şey düşünmekte zorlanabilir, aynı sır hakkında kafa yorabilir, kırılgan bir olayın uydurma bir versiyonu üstünde anlaşabilir ya da birbirleriyle münakaşaya başlayabilir ve sonrasında terapisti onları üzdeceği için suçlayabilir.

Bu aileler bir oldukça süre statükoyu korumuş olan güç oyunları kullanırlar. mesela, bir ekip anne-baba ergen oğullarını “iyi bir çocuk” olmaya boğdu. O eylemsiz, uyumlu, çocuksu ve cinsiyetsiz olması gerekiyordu hak kazanmak için. Annesine isyan ettiğinde, muhtemelen oğlu tarafınca indüklenen yoğun kalp ağrıları yla yatağa girdi ve baba, adam öldürmeye eğilimli bir oğlu olan birinin dehşetini dile getirdi. Başka bir anne, matkaplar hem gözyaşlarıyla sona ermesine hem de oğlunun öğrenme motivasyonunu engellemesine karşın oğluna okuma da koçluk etti. öteki ebeveynler, evlatları fena notlar aldığında o denli ceza verici oluyorlar ki, çocuklar daha da başarısız olarak misilleme oluyorlar.

Bir aile komut dosyasının belirli bir amacı emare korumaktır. Bir illüstrasyon olarak, geri zekalı bir okuyucu ile bir aile o görünümünde ya da onun tahmin sınırı olan zeka beklenen benzer halde yaptığını oğulları ikna etti. Zekasının düzgüsel olduğu klinik raporları yalanladılar ve testlerin geçerliliğini kötülediler. Bir aile senaristliğinin bir öteki amacı da ailenin kamusal imajının kabul edilebilirliğini korumaktır. mesela, bir aile okuma oğullarının geriliği haricinde hiçbir sorun ile neşeli kooperatiflik imajını korudu.

Senaryolar bununla birlikte bir ailenin sırrını da korur. mesela, bir oğul bir aile oturumunda “dolaptaki iskelet” hakkında konuşmaya başladığında, ötekiler alakasız mevzular la ilgili konuşmalara başladılar. Eğer ısrar ederse, tartışmayı çevresel mevzulara izleyeceği yolu göstermeye devam ettiler ya da onu ya da fikrini konuşturmaya çalıştılar.

Bazı çocuklar yeni bir duygusal ya da davranışsal sorun elde ederken okul geliştirmek. Bu manevrada, çocuklar ailelerinde günah keçisi işlevlerini sürdürürler ve sorunlu rollerinden feragat edecek olan üzüntülerle uğraşmak zorunda kalmalarını sağlarlar. Böylece ailelerinin dengesizleşmesini engellemeye destek olurlar. Yeni sorun terapötik olarak ele alırsa, bu ailelerin üyeleri yakın saflarda yer ediniyor. tamamlanmamış randevular için özenle gerekçeli bahaneler sunarlar. Onlar etkisiz tedavi şekilleri kullanarak terapistler suçlamak ve tedavi kesebilir. Bir ebeveyn bir tek dedi ki, “Artık benim hakkımda konuşmaya dayanamıyorum. Eğer bunu yapmak zorundaysak, Bryan’ın hususi eğitimde kalmasını yeğlerim.”

VELİ Eğİtİmİ0N

ebeveynler evlatlarının sorunları hakkında data edinmekten yararlanırlar, sadece içgörü tek başına kafi değildir. Onlar ch öğrenme desteğe ihtiyacım varevde duygusal iklim ange.

Ebeveyn rehberliği materyalleri, ebeveynlerin çocuğun özelliklerini anlamalarına ve bunlarla başa çıkmalarına destek olmak için mühim araçlardır. Ebeveynlik becerileri eğitimi de yararlıdır. Bu bilhassa dinleme, çocuklarla konuşma ve Veli Etkinliği Eğitimi’nde kullanılan sözel sorun çözme kanalıyla yazışma becerilerinin geliştirilmesinde gereklidir. Etkili yazışma, aileler de dahil olmak suretiyle tüm grupların hayatta kalması için temel dir. Hiperaktif çocuklar için daha spesifik davranış salitalitleri geliştirilmiştir. Literatür, ebeveynlerin evlatlarının okul larında daha mühim bir rol oynamalarına destek olmak için mevcuttur.

Ebeveynlik eğitimi kanalıyla ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin geliştirilmesi, evlatların yetkinliklerinde mühim kazanımlar sağlayabilir.

Bebekler ve zor temperamental stilleri ile küçük çocuklar ebeveynlerinin tehdit ve yetersiz bilinçsiz reddi yada çocuğun günah keçisi ile sonuçlanan hissetmelerine niçin olabilir. Zor bir çocuk ve tehdit ebeveynler, bu yüzden, hareket çocuk giderek savunmasız hale getiren bir döngüsel etkileşim ayarlayabilirsiniz. Büyük çocuklar ile ebeveynlerin çocuk yetiştirme teknikleri inceleyerek desteğe ihtiyacım var. Kendilerini video kasetlerde çocuklarıyla etkileşime girerek görüntülemek bilhassa yararlı olabilir. Onlar bilincinde olmadan fena davranış, çift mesajları, sınırları belirlemek için başarısız, istenen davranışları görmezden ve uygunsuz ceza, tüm bunların bir çocuğun saygısını yitirme ile sonuçlanan dikkat kanalıyla davranış sorunları güçlendirmek olabilir. Tutarlılık için çabalamak övgüye kıymet bir hedef olsa da, gene de ebeveyn otoritesinin tadı olması ve çocuklarla birlikte kabul edilmesi gereksinim duyulan zamanlar vardır.

Bir yazışma ortamını etkilemek için, ebeveynler çocuklarını kendi davranışlarını çözümleme etmelerine ve değişim için hedef davranışları seçmelerine destek olarak motive edebilirler. Aile toplantıları demokratik sürecin kullanılmasında yararlıdır, böylece her üye uygun şekilde tanımlanmış sınırlar içinde karar alma sürecine katılır. Aile toplantılarındaki ortam açıklık ve haysiyetle ilgili sorunların tartışılmasına elverişli olduğunda, ebeveynler kendi tutumlarını değiştirmenin ve çocuklarını daha dikkatli dinlemenin önemini anlayabilirler. Öz disiplin, affetme ve hataları kabul etme isteğinin ebeveyn modellemesi, çocuklarında benzer nitelikleri teşvik eder.

ebeveynler, zevk, sevgi, düşmanlık, saldırganlık, kıskançlık, rekabet ve hayal kırıklığının bir karışımının özgürce ifade edilmiş olduğu kardeş ilişkileri anlayışından yarar lanabilirler. Kardeş ilişkisi, toplumsal becerilerin gelişimini şekillendirmede son aşama mühim olabilir. bununla birlikte, küçük bir kardeş ceberrüt bir büyük kardeş gölgesinde çürümeye olabilir.

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

X